HEADLINES :
Lombong pasir silika Kudat tidak jejas penduduk: Jafry
Published on: Friday, September 23, 2022
By: Malay Mail
Text Size:


Jafry berkata EPD telah menyediakan langkah mitigasi yang relevan dalam surat tawaran mereka untuk kelulusan EIA kepada penyokong projek itu. - FOTO Bernama
Kota Kinabalu: Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Datuk Jafry Ariffin berkata laporan awal Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIA) untuk projek perlombongan pasir silika yang kontroversi di daerah utara Kudat tidak akan melibatkan perlombongan di kawasan pantainya yang indah.  

Beliau berkata berdasarkan EIA yang dikemukakan untuk cadangan projek itu kepada Jabatan Perlindungan Alam Sekitar (EPD) negeri, perlombongan tidak akan berada di sekitar kawasan pantai Kampung Bangau yang menjadi antara kebimbangan utama penduduk di kawasan itu.

“Menurut laporan pada 22 Jun lalu, ia menyediakan zon penampan yang mencukupi antara kawasan pantai dan tapak projek.

“Ini bagi memastikan kawasan pantai dikekalkan untuk kegunaan dan aktiviti penduduk setempat,” katanya ketika ditanya mengenai projek kontroversi itu.

Jafry berkata EPD telah menyediakan langkah mitigasi yang relevan dalam surat tawaran mereka untuk kelulusan EIA kepada penyokong projek itu.

“Kelulusan akhir laporan EIA hanya akan dikeluarkan selepas penyokong projek bersetuju dengan semua syarat alam sekitar yang telah ditetapkan,” kata Jafry.

Beliau berkata Kementeriannya telah mengambil kira pandangan dan kebimbangan orang ramai tentang kesan perlombongan di pantai, yang menjadi mata pencarian utama mereka.

“Kementerian saya komited untuk mengadakan sesi libat urus berterusan dengan masyarakat setempat bagi memastikan sebarang kebimbangan atau pandangan masyarakat setempat diambil kira,” katanya.

Jafry berkata laporan EIA bagi projek yang dicadangkan itu telah dibincangkan semasa Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal EIA bersama ahli daripada pelbagai agensi teknikal dan wakil badan bukan kerajaan yang berkaitan.

“Isu-isu alam sekitar yang mungkin berlaku hasil daripada pelaksanaan projek, serta cadangan langkah-langkah mitigasi dan program pemantauan, telah dibincangkan semasa mesyuarat itu,” katanya.

Projek itu terbongkar apabila penduduk dari lima kampung di kawasan itu mula menganjurkan bantahan, mendakwa proses perlombongan jangka panjang akan memberi kesan kepada alam sekitar secara kekal.

Lima kampung tersebut ialah Kampung Bangau, Andab Bangau, Andab Darat, Kimihang dan Longgom Kecil di sekitar pantai Bangau.

Mereka merayu kepada kerajaan untuk campur tangan dan menghentikan kerja-kerja Kibling Solar New Materials (M) Sdn Bhd milik China.

* Follow us on Instagram and join our Telegram and/or WhatsApp channel(s) for the latest news you don't want to miss.

* Do you have access to the Daily Express e-paper and online exclusive news? Check out subscription plans available.ADVERTISEMENT


Advertisement Berita Popular


Follow Us  
Follow us on            

Daily Express TV