HEADLINES :
Koperasi pemangkin kesejahteraan penduduk
Published on: Thursday, May 26, 2022
By: R Gonzales
Text Size:


JAHID (tengah) menerima borang keahlian daripada Dr James Joseph (kanan) sambil disaksikan oleh Ireline (kiri).
Tuaran: Penubuhan koperasi dalam kalangan komuniti membantu kerajaan melaksanakan agenda semangat perpaduan bagi mengukuhkan keharmonian penduduk.

Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Jahid Jahim, berkata demikian berhubung penyertaan penduduk dalam sesebuah pertubuhan koperasi.

“Menerusi aktiviti koperasi, ia bukan sahaja membantu ahlinya untuk menerima manfaat ekonomi tetapi juga memberi ruang kepada aktiviti sosial yang diadakan seperti gotong-royong, majlis hari keluarga dan sebagainya.

 ADVERTISEMENT
A Foundation for Life
June 13, 2022Berita Popular


Advertisement 


Follow Us  
Follow us on            

Daily Express TV