HEADLINES :


ADVERTISEMENTIsu kemudahan asas, infra masih hantui Sabah
Published on: Wednesday, November 30, 2022
By: Mohd Izham Hashim
Text Size:

Isu kemudahan asas, infra masih hantui Sabah
Menggesa kerajaan negeri meneliti untuk memenuhi keperluan kemudahan asas untuk rakyat, Mokran berharap sejumlah RM2.369 bilion dapat disalurkan untuk menangani masalah infrastruktur asas, termasuk penurapan jalan-jalan di kampung. - FOTO Bernama untuk ilustrasi sahaja
Kota Kinabalu: Kemudahan dan infrastruktur asas seperti bekalan air bersih, elektrik, jalan raya dan telekomunikasi mudah alih masih menjadi isu besar yang dihadapi rakyat di Sabah.

“Ketiadaan kemudahan asas seperti bekalan air dan sambungan jalan raya adalah dilema yang berulang bagi rakyat dan khususnya  di kampung-kampung,” kata Adun Sungai Manila Mokran bin Ingkat (BN) semasa sesi perbahasan di Dewan Undangan Negeri.

Menggesa kerajaan negeri meneliti untuk memenuhi keperluan kemudahan asas untuk rakyat, Mokran berharap sejumlah RM2.369 bilion dapat disalurkan untuk menangani masalah infrastruktur asas, termasuk penurapan jalan-jalan di kampung.

Berhubung bekalan air, Mokran mengiktiraf usaha kerajaan negeri untuk memastikan keselamatan air Sabah, tetapi mempersoalkan projek infrastruktur air yang lewat disiapkan. Antaranya termasuk Projek Bekalan Air Tawau yang hanya mencapai 6.93 peratus dan Empangan Kaiduan/Papar yang masih dalam peringkat penyelidikan.

“Diharapkan perhatian diberikan untuk memastikan projek bekalan air siap tepat pada masanya bagi memastikan keselamatan air Sabah, sebelum kita menghadapi musim kemarau yang panjang,” katanya.

Tambahan pula, Mokran bersetuju dengan Adun Sulabayan pembangkang, Jaujan Sembakong, bahawa liputan internet negeri ini perlu dipertingkatkan.

“Kami masih menunggu hasil Jendela dan inisiatif sambungan internet lain, tetapi malangnya beberapa liputan masih tidak memuaskan dan belum stabil,” katanya.

Susulan penekanan kerajaan terhadap pertanian, Mokran berharap rakyat tempatan akan terlibat dalam industri agromakanan. “Kita tidak mahu maju dalam sektor pertanian tetapi dimonopoli oleh orang luar,” katanya.

Beliau menegaskan bahawa perikanan komersial bukan tradisional berasaskan pukat tunda laut dalam kebanyakannya didominasi oleh warga asing berbanding warga tempatan. 

Akibatnya, Mokran mengeluh sektor ini kurang memberi manfaat kepada nelayan tempatan, dan menggesa lebih banyak usaha untuk menarik belia menyertai industri itu.

“Kerajaan perlu mencari pendekatan baharu untuk menarik golongan muda bekerja sebagai nelayan moden,” katanya.

Mokran turut memuji kerajaan kerana meningkatkan peruntukan Adun kepada RM2 juta tahun depan, yang akan membantu mempercepatkan inisiatif pembangunan di kawasan mereka sendiri.

Berhubung bajet, beliau mencadangkan beberapa langkah untuk dipertimbangkan termasuk usaha berterusan untuk meningkatkan sistem penyampaian kerajaan, mewajibkan ketua pembuat keputusan menghadiri mesyuarat penting seperti Mesyuarat Pasukan Petugas Pembangunan Daerah dan Pasukan Petugas Penggunaan Tanah (LUC), dan memastikan kakitangan jabatan utama hadir untuk menjalankan pemeriksaan di lapangan tanpa membuat lawatan berulang untuk mencapai keputusan.

Mokran turut melahirkan rasa terima kasih kepada kerajaan kerana memperuntukkan RM5 juta untuk pembinaan pusat Islam di Sungai Kayu, Sandakan, yang dijadualkan siap menjelang 2023.

* Follow us on Instagram and join our Telegram and/or WhatsApp channel(s) for the latest news you don't want to miss.

* Do you have access to the Daily Express e-paper and online exclusive news? Check out subscription plans available.ADVERTISEMENT


Advertisement Berita Popular


Follow Us  
Follow us on            

Daily Express TV