HEADLINES :
Kerajaan akan pinda Akta Insolvensi, kata Azalina
Published on: Friday, February 03, 2023
By: FMT Reporters
Text Size:

Kerajaan akan pinda Akta Insolvensi, kata Azalina
Azalina Othman Said berkata salah satu pindaan itu melibatkan memendekkan tempoh untuk status muflis seseorang ditarik balik.
PETALING JAYA: Jabatan Insolvensi sedang merumuskan pindaan kepada Akta Insolvensi 1967, termasuk memendekkan tempoh untuk ditarik balik status muflis seseorang.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-undang dan Reformasi Institusi), Azalina Othman Said, berkata Putrajaya juga sedang meneliti pindaan lain kepada akta tersebut untuk menambah baik pentadbiran kebankrapan.

Cadangan lain termasuk menetapkan tarikh akhir untuk pemiutang memfailkan borang bukti hutang bagi mengelakkan pemfailan lewat yang boleh menghalang individu bankrap daripada dilepaskan, dan memperkemas ambang untuk kebankrapan kecil, berikutan gaji minimum dan keadaan ekonomi baharu.

Satu lagi pindaan dicadangkan ialah membenarkan pengurusan kes muflis dilakukan dari jauh.

Kerajaan juga sedang berusaha untuk membenarkan individu bankrap yang sakit mental dan mereka yang berumur 70 tahun ke atas layak untuk dibebaskan daripada kebankrapan tanpa bantahan daripada pemiutang.

Azalina berkata, libat urus akan diadakan dengan pihak berkepentingan pada 7 Feb untuk membincangkan cadangan pindaan, sambil menambah Putrajaya mengalu-alukan sebarang maklum balas dan cadangan yang membina.

“Kerajaan mengambil perhatian terhadap cabaran yang dihadapi oleh mereka yang muflis dan stigma kebankrapan dalam masyarakat,” katanya dalam kenyataan.

Tahun lalu, perdana menteri ketika itu Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan akan mengkaji semula undang-undang kebankrapan memandangkan berlaku peningkatan kes, khususnya dalam kalangan belia.

Sehingga Mac tahun lalu terdapat 287,411 orang muflis di negara ini.

* Follow us on Instagram and join our Telegram and/or WhatsApp channel(s) for the latest news you don't want to miss.

* Do you have access to the Daily Express e-paper and online exclusive news? Check out subscription plans available.ADVERTISEMENT


Advertisement Berita Popular


Follow Us  
Follow us on            

Daily Express TV