Thu, 28 Sep 2023

HEADLINES :
Malakun mulakan tugas Pemegang Kursi Kadazan Dusun UMS
Published on: Monday, September 18, 2023
By: Jinni Juanis
Text Size:

Malakun mulakan tugas Pemegang Kursi Kadazan Dusun UMS
MALAKUN menandatangani buku pelawat di Pejabat Naib Canselor di UMS pada 15 September lalu, disaksikan oleh (dari kiri) OKK Datuk Stephen Sondoh Pengerusi Majlis Penasihat KDCA/ Ketua Daerah Putatan Prof Datuk Dr Kasim Mohd Mansor, Naib Canselor UMS dan Alex Hugo Malakun (Barrister at Law).
Kota Kinabalu: Pemegang Kursi Kadazan Dusun Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah (UMS) yang baharu dilantik, Datuk Seri Dr Clarence Bongkos Malakun mula bertugas di universiti itu di sini, Jumaat.

Beliau mengadakan pertemuan dengan Naib Canselor UMS Profesor Dr Kassom Haji Mohd Mansor dan pegawai kanannya.

“Kami berbincang mengenai rancangan dan program yang akan dilakukan dan dilaksanakan di bawah Kursi Kadazan Dusun untuk dua tahun akan datang,” kata Malakun.

Timbalan Presiden Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun (KDCA) itu dilantik pada 1 Sept untuk mengetuai Kursi KDM UMS selama dua tahun.

Semasa memegang jawatan itu, beliau secara rasmi akan menjadi Profesor Datuk Seri Dr Clarence Bongkos Malakun.

“Saya amat menghargai kata-kata baik dan sokongan daripada semua atas pelantikan saya ke jawatan penting di UMS,” katanya.

Malakun juga merupakan Konsul Kehormat Romania di Sabah.

Tan Sri Bernard Dompok, Ketua Menteri Sabah ketika itu, mengilhamkan penubuhan “Kursi Pengajian Orang Asal Sabah” pada 1999, tetapi menukarnya kepada “Kursi Kadazandusun” memandangkan fakta bahawa Kadazandusun adalah kumpulan etnik terbesar di Sabah.

Kursi Kadazandusun merupakan kursi akademik yang ditubuhkan untuk menjalankan kajian dan penyelidikan mengenai Kadazandusun ke arah kemajuan dan perpaduan serta hubungan erat antara etnik lain di Sabah.

Penubuhan Kursi itu diluluskan oleh Lembaga Pengarah Universiti melalui peruntukan Klausa 6(1)g Perlembagaan UMS, dengan sumbangan RM2 juta daripada Kerajaan Negeri.

Penubuhan Kursi ini adalah untuk mendapatkan perkhidmatan khusus daripada profesor atau individu terkenal dalam bidang pengajian etnografi khususnya yang berkaitan hal ehwal masyarakat Kadazandusun di Sabah.

Selain itu, ia adalah saluran dalam menjalankan penyelidikan yang boleh digunakan oleh semua pihak berkuasa untuk membangunkan status sosioekonomi dan mewujudkan kajian berkaitan masyarakat Kadazandusun.

Calon yang dilantik memegang Kursi ini hendaklah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan disyorkan oleh Jawatankuasa Pemilihan dan diluluskan oleh Lembaga Pengarah universiti.

Pemegang Kursi yang lalu ialah Dr Jacqueline Pugh-Kitingan dan Dr Andreas Totu.

Malakun, bekas pengerusi Institut Kajian Pembangunan (IDS) Sabah dan Sabah Forest Industry (SFI) adalah pemimpin KDM yang terbilang dan disegani. Beliau paling layak untuk jawatan itu.

Beliau merupakan pegawai kanan kerajaan, pernah berkhidmat sebagai Setiausaha Tetap, Pegawai Daerah.

Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri dan Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah.

* Follow us on Instagram and join our Telegram and/or WhatsApp channel(s) for the latest news you don't want to miss.

* Do you have access to the Daily Express e-paper and online exclusive news? Check out subscription plans available.ADVERTISEMENT


Advertisement 


Berita Utama Hari Ini
Berita Popular


Follow Us  
Follow us on             

Daily Express TV