Wed, 6 Dec 2023

HEADLINES :


ADVERTISEMENT


Pertumbuhan pantas jika tiada elemen rasuah
Published on: Thursday, September 21, 2023
Text Size:

Pertumbuhan pantas jika tiada elemen rasuah
Hajiji berkata melaksanakan program CeLO untuk penjawat awam adalah salah satu komitmen kerajaan bagi memperkukuh keberkesanan penyampaian dan kecemerlangan tadbir urus yang baik dengan lebih berintegriti.
INISIATIF membangunkan negeri di bawah pelan pembangunan Sabah Maju Jaya (SMJ) akan lebih cepat dan berkesan sekiranya tiada unsur rasuah, kata Datuk Seri Hajiji Noor.

Ketua Menteri berkata sekiranya semua penjawat awam dan kakitangan swasta menjalankan tugas dengan penuh integriti, semua rancangan pembangunan di bawah SMJ dapat dilaksanakan dengan baik.

“Usaha menghapuskan amalan rasuah dan mengukuhkan integriti dalam kalangan rakyat memerlukan komitmen dan kerjasama daripada semua – pemimpin, penjawat awam, pegawai dan pekerja swasta, individu dan institusi keluarga,” katanya.

Hajiji berkata di bawah pelan pembangunan SMJ, Kerajaan Negeri komited memperuntukkan lebih banyak dana untuk tiga elemen pertumbuhan ekonomi utama iaitu pertanian; perindustrian dan pelancongan; modal insan dan kesejahteraan rakyat; serta ketersambungan infrastruktur dan kelestarian hijau.

“Ini adalah usaha Kerajaan Negeri untuk melihat pertumbuhan berterusan Sabah dan setanding dengan negeri-negeri yang lebih maju di negara ini,” katanya ketika menutup seminar integriti yang diberi nama Program Seminar Kelestarian Integriti (SKI) Bual Santai “Misompuru Tokou: Apa Khabar KK” di Lintasan Deasoka, Kota Kinabalu, pada 10 Sept. Ucapan beliau dibacakan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Sr. Safar Untong.

“Integriti dan akauntabiliti dalam perkhidmatan awam adalah penting untuk memastikan semua rancangan, visi dan misi kerajaan tercapai dengan jayanya, lebih-lebih lagi dalam era pasca pandemik ini di mana pemulihan ekonomi masih berjalan,” kata Hajiji.

Beliau berkata budaya integriti yang kukuh dalam perkhidmatan awam akan melahirkan tenaga kerja yang lebih cekap, produktif dan beretika.

"Tanpa integriti, akan berlaku ketirisan, pembaziran dan kegagalan perancangan – dan imej kerajaan akan tercalar," katanya.

Hajiji berkata keyakinan dan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan memainkan peranan penting dalam memastikan dasar yang dirangka dapat dilaksanakan dengan berkesan.

Beliau menyeru Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri supaya memberi tumpuan kepada pengukuhan integriti dalam sistem kerajaan.

Beliau juga menggesa sektor swasta, pertubuhan berkaitan kerajaan dan badan berkanun untuk turut menubuhkan unit integriti mereka sendiri.

Terdahulu, pada majlis berasingan di Tuaran, Hajiji berkata penjawat awam di negeri ini perlu terus memupuk budaya kerja integriti dan kecemerlangan yang menjadi asas peningkatan produktiviti sesebuah organisasi.

Katanya, integriti dan akauntabiliti yang tinggi dalam kalangan penjawat awam adalah penting bagi memastikan hala tuju, visi dan misi kerajaan dapat dicapai dan dilaksanakan dengan jayanya.

Tambahnya, pelan pembangunan SMJ menuntut penyampaian yang berkesan dan cekap serta kecemerlangan dalam tadbir urus agar dapat dilaksanakan seperti yang dirancang.

“Justeru itu, tahap integriti yang tinggi perlu diterapkan dalam diri setiap penjawat awam bagi memastikan kualiti penyampaian perkhidmatan sentiasa cemerlang.

“Ini penting dalam memastikan rakyat dapat menikmati hasil sebenar perkhidmatan berkualiti yang disampaikan oleh penjawat awam,” katanya pada penutupan program Projek Meningkatkan Integriti (EIP), sempena program Pegawai Integriti Bertauliah (CeLO) di Dewan Seri Sulaman.

Ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan) Datuk Dr Ahemad Sade.

Hajiji berkata perkhidmatan awam adalah penting dalam memastikan aspirasi kerajaan dan kehendak rakyat dilaksanakan dengan cekap dan pantas.

“Penjawat awam harus menjalankan tugas dan kewajipan mereka dengan penuh integriti.

“Adalah penting bagi mereka mengekalkan integriti untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan yang terbaik,” katanya.

Beliau berkata, integriti tidak terhad kepada aktiviti membabitkan rasuah dan salah guna kuasa tetapi juga kepada penyampaian dan penyebaran maklumat terutama di media sosial.

Menurutnya, cabaran kepada kerajaan dan perkhidmatan awam adalah untuk menangkis maklumat tidak tepat dan sensitif yang boleh menimbulkan perpecahan dan kesan buruk kepada masyarakat.

Hajiji berkata melaksanakan program CeLO untuk penjawat awam adalah salah satu komitmen kerajaan bagi memperkukuh keberkesanan penyampaian dan kecemerlangan tadbir urus yang baik dengan lebih berintegriti.

“Kerajaan Negeri sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan cukup komited untuk memerangi rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa di semua peringkat perkhidmatan,” tambahnya.

Menurutnya, program dan latihan akan terus dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran setiap anggota perkhidmatan awam dan masyarakat umum tentang kepentingan menjaga dan memupuk integriti dalam kehidupan dan pekerjaan. 

* Follow us on Instagram and join our Telegram and/or WhatsApp channel(s) for the latest news you don't want to miss.

* Do you have access to the Daily Express e-paper and online exclusive news? Check out subscription plans available.

Keywords:
sabahmovingforward

ADVERTISEMENT


Advertisement 


Berita Utama Hari Ini
Berita Popular


Follow Us  
Follow us on             

Daily Express TV  close
Try 1 month for RM 18.00
Already a subscriber? Login here
open

Try 1 month for RM 18.00

Already a subscriber? Login here