Sun, 25 Feb 2024

HEADLINES :
Kerajaan Negeri sasar kurangkan jurang pembangunan bandar, luar bandar
Published on: Monday, November 27, 2023
By: Hayati Dzulkifli
Text Size:

Kerajaan Negeri sasar kurangkan jurang pembangunan bandar, luar bandar
Kota Kinabalu: Kerajaan Negeri menyasarkan untuk mencapai pembangunan wilayah yang seimbang dengan mengurangkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar di Sabah.

Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Masidi Manjun (gambar) berkata peruntukan sebanyak RM210.02 juta disediakan di bawah perbelanjaan operasi dan pembangunan untuk pembangunan bandar dan luar bandar.

Beliau berkata, jumlah itu akan dibelanjakan untuk melakukan penekanan dan usaha berterusan untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT); untuk mengukuhkan dan mengekalkan pembangunan sektor perumahan; perancangan guna tanah yang sistematik dan mampan; dan untuk mempertingkatkan fungsi dan peranan Mahkamah Anak Negeri Negeri.

“Untuk keselesaan peniaga dan masyarakat, selain menambah pendapatan PBT melalui kutipan sewa dan lesen perniagaan, Kerajaan Negeri memperuntukkan sejumlah RM13.57 juta bagi melaksanakan program pembangunan infrastruktur awam.

“Tambahan pula, sejumlah RM6.72 juta diperuntukkan bagi memastikan pembangunan tanah di kawasan bandar dan luar bandar termasuk saluran air di seluruh Sabah lebih tersusun, progresif dan mampan selaras dengan Rancangan Struktur Sabah 2033.

“Daripada jumlah ini, RM1.2 juta disediakan untuk penyediaan rancangan tempatan,” katanya ketika membentangkan Belanjawan Negeri 2024 di Dewan Undangan Negeri di sini baru-baru ini.

Bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya yang berpendapatan rendah dan sederhana, Masidi berkata Kerajaan Negeri melalui Lembaga Perumahan dan Pembangunan Bandar (LPPB) akan meneruskan usaha menyiapkan projek perumahan awam mampu milik di daerah Tenom, Kinabatangan dan Pitas. tahun hadapan.

Selain itu, beliau berkata peruntukan sebanyak RM2.25 juta disediakan bagi memastikan rancangan Kerajaan Negeri untuk terus memacu dan merancakkan pertumbuhan ekonomi dapat direalisasikan melalui agenda pembangunan Perbandaran Baharu seperti Pagalungan dan Sukau.

“Kerajaan Negeri juga memberi keutamaan untuk memartabatkan dan memelihara warisan adat, budaya dan kepercayaan etnik, melantik Ketua Anak Negeri, menegakkan dan memastikan Undang-undang Adat Anak Negeri adil, saksama, dihormati dan terpelihara.

“Justeru, sejumlah RM51.9 juta diperuntukkan bagi memastikan pengurusan dan penyampaian perkhidmatan kepada golongan sasar khususnya masyarakat luar bandar tercapai.

“Daripada jumlah ini, RM1.75 juta diperuntukkan untuk meneruskan projek pembinaan Mahkamah Anak Negeri di Tamparuli, Sook, Paitan dan Pagalungan bagi tahun 2024,” katanya.

Bagi memastikan masyarakat luar bandar yang disasarkan tidak ketinggalan dalam arus pembangunan, Masidi berkata Kerajaan Negeri melalui Kementerian Kemajuan Luar Bandar (KPLB) komited untuk melaksanakan usaha berterusan, seperti berikut:
  • RM125 juta diperuntukkan untuk pembangunan Rumah Mesra SMJ dan RM3 juta diperuntukkan untuk pembangunan Rumah Sejahtera Rakyat Sabah bagi memanfaatkan penduduk Sabah di kawasan luar bandar yang tidak mampu memiliki rumah.
  • RM120 juta diperuntukkan untuk kerja-kerja di bawah Dana Khas dan Projek Pembangunan Kecil bagi pembinaan atau penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan asas awam di seluruh Sabah.
  • RM3 juta diperuntukkan untuk Program Bekalan Elektrik Luar Bandar Alternatif (BELBA) dan Program Bekalan Air Luar Bandar Alternatif (BALBA); dan
  • RM16.58 juta diperuntukkan untuk meneruskan program dalam meningkatkan aktiviti ekonomi luar bandar; membangunkan kemudahan atau kemudahan asas sedia ada dan baharu, serta membangunkan modal insan bersepadu di kawasan Mini Estet Sejahtera (MESEJ) dan Kampung Sejahtera.

Bagi memantapkan perkhidmatan penghantaran di kawasan luar bandar, beliau berkata Kerajaan Negeri telah menaik taraf Pejabat Daerah Kecil Membakut kepada Pejabat Daerah penuh sejak 30 Mac 2022 manakala Pejabat Daerah Kecil Sukau dijangka mula beroperasi tahun depan.

Bagi memantapkan keberkesanan fungsi dan tanggungjawab Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) dalam merancang dan melaksanakan pelan tindakan pembangunan di peringkat luar bandar, Masidi berkata Kerajaan Negeri telah menjadualkan beberapa siri kursus pengurusan dan pentadbiran JKKK dilaksanakan sepanjang tahun 2024. 

* Follow us on Instagram and join our Telegram and/or WhatsApp channel(s) for the latest news you don't want to miss.

* Do you have access to the Daily Express e-paper and online exclusive news? Check out subscription plans available.

ADVERTISEMENT


Advertisement 


Berita Utama Hari Ini
Berita Popular


Follow Us  
Follow us on             

Daily Express TV  close
Try 1 month for RM 18.00
Already a subscriber? Login here
open

Try 1 month for RM 18.00

Already a subscriber? Login here