Tue, 27 Feb 2024

HEADLINES :


ADVERTISEMENT


Kerajaan teliti isu, aduan rakyat kepada Agong: 111 perkara dibangkit dari Sabah dan Sarawak
Published on: Tuesday, November 28, 2023
By: Winnie Kasmir
Text Size:

Kerajaan teliti isu, aduan  rakyat kepada Agong: 111 perkara dibangkit dari Sabah dan Sarawak
Kuala Lumpur: Kerajaan sedang meneliti semua isu dan aduan yang telah dikemukakan oleh rakyat negeri Sabah dan Sarawak kepada Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong semasa misi jelajah Kembara Kenali Borneo. 

Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Armizan Mohd Ali (gambar) berkata, berdasarkan semakan, terdapat 111 perkara yang telah dibangkitkan dalam kompilasi dokumen tersebut iaitu 74 dari Sabah dan 37 dari Sarawak. 

“Kembara Kenali Borneo tersebut berlangsung selama 11 hari bermula pada 3 September hingga 13 September dari Sabah ke Sarawak. 

“Boleh dikategorikan 55 aduan, 43 permohonan dan 13 ucapan penghargaan umum diterima ketika itu,” katanya. 

Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Sandakan, Vivian Wong di Dewan Rakyat pada Mesyuarat Ketiga, Penggal Kedua Parlimen Kelima Belas 2023.

Tambahnya, antara perkara yang dibangkitkan oleh rakyat Sabah dan Sarawak kepada Baginda semasa misi jelajah tersebut adalah bekalan air, bekalan elektrik, kesihatan, pendidikan, jalan raya, tanah adat, kebajikan, sosio ekonomi dan keselamatan. 

“Kesemua perkara ini memerlukan penelitian atau tindakan di peringkat Kementerian, Jabatan, Agensi Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak. 

“Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Jabatan Perdana Menteri (BHESS, JPM) juga sedang menyelaras perkara ini bersama semua pihak yang terlibat. 

“Tindakan pemantauan akan terus dilaksanakan oleh bahagian ini bagi memastikan tindakan sewajarnya telah dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat,” ujarnya. 

Terdahulu, Vivian bertanya, adakah kerajaan akan menubuhkan satu jawatankuasa khas untuk menangani semua isu dan aduan yang telah dikemukakan oleh rakyat Sabah kepada Yang Di-Pertuan Agong semasa jelajah tersebut. 

* Follow us on Instagram and join our Telegram and/or WhatsApp channel(s) for the latest news you don't want to miss.

* Do you have access to the Daily Express e-paper and online exclusive news? Check out subscription plans available.

ADVERTISEMENT


Advertisement 


Berita Utama Hari Ini
Berita Popular


Follow Us  
Follow us on             

Daily Express TV  close
Try 1 month for RM 18.00
Already a subscriber? Login here
open

Try 1 month for RM 18.00

Already a subscriber? Login here