Sun, 3 Mar 2024

HEADLINES :


ADVERTISEMENT


RUU pinda Enakmen Fatwa lulus
Published on: Saturday, December 02, 2023
By: Hayati Dzulkifli
Text Size:

RUU pinda Enakmen Fatwa lulus
Arifin yang juga Exco Hal Ehwal Islam Negeri yang membentangkan rang undang-undang itu berkata, Rang Undang-undang Enakmen Fatwa (Pindaan) 2023 digubal bertujuan memasukkan takrifan “Ahli Sunnah Waljama’ah” sebagai kawalan amalan mufti di negeri ini.
Kota Kinabalu: DEWAN Undangan Negeri di sini pada Khamis telah meluluskan rang undang-undang untuk meminda Enakmen Fatwa 2004 supaya pengeluaran fatwa dapat ditadbir dengan lebih kemas dan teratur.

Timbalan Speaker Datuk Richard Yong meluluskan rang undang-undang itu selepas majoriti ahli Dewan Undangan Negeri Ogos menyokong dan bersetuju dengan enakmen yang dipinda itu yang disebut sebagai Enakmen Fatwa (Pindaan) 2023.

Enakmen itu mula berkuat kuasa pada 31 Dis 2023 dan akan melibatkan Kerajaan Negeri dalam perbelanjaan kewangan tambahan yang jumlahnya tidak dapat dipastikan pada masa ini.

Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi negeri Datuk Dr Mohd Arifin Mohd Arif yang juga Exco Hal Ehwal Islam Negeri yang membentangkan rang undang-undang itu berkata, Rang Undang-undang Enakmen Fatwa (Pindaan) 2023 digubal bertujuan memasukkan takrifan “Ahli Sunnah Waljama’ah” sebagai kawalan amalan mufti di negeri ini.

Beliau berkata Seksyen 2 Enakmen utama itu dipinda untuk memasukkan “Ahli Sunnah Waljama’ah’ bermaksud majoriti orang Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah (Sunnah ialah istilah Arab untuk cara hidup Nabi Muhammad) dan siapa yang berpegang kepada:-

(a) Aqidah (teologi Islam) dan Tauhid (kepercayaan Islam kepada ALLAH SWT sebagai satu-satunya) Imam Abu Hassan al-Ash’ari dan Imam Mansur al-Maturidi;

(b) Fiqh (Fiqh Islam/pemahaman mendalam tentang Undang-undang Islam) dan Syariah Mazhab Shafie dan juga Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali serta pandangan ulama yang layak, (Mazhab bermaksud mazhab dalam fiqh), dan

(c) Tasawwuf manhaj ahli sufi yang berkelayakan seperti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. (Sufi – Umat Islam yang beramal menitikberatkan pada meninggalkan perkara duniawi, penyucian jiwa dan renungan mistik terhadap fitrah Allah), Tasawwuf – menjadi sufi, manhaj bermaksud kaedah, jalan atau kaedah sistematik menegakkan Aqidah dan beramal)

Beliau berkata rang undang-undang itu juga bertujuan untuk menggantikan takrif “Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan” dengan “Jawatankuasa Muzakarah” mengikut peraturan 7 Peraturan-Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia 2022.

Selain itu, Dr Mohd Arifin berkata ia juga bertujuan melaraskan beberapa peruntukan dengan meminda perkara berkaitan pelantikan Mufti dan Timbalan Mufti, meminda untuk menambah bilangan ahli Majlis Fatwa Negeri daripada 12 orang kepada 13 orang yang mempunyai kepakaran untuk kedua-duanya membantu mengeluarkan pandangan undang-undang dan menambah baik prosedur membuat fatwa.

Selain itu, katanya, ia juga bertujuan memasukkan peruntukan baharu mengenai perkara yang menyebabkan kekosongan jawatan Mufti dan Timbalan Mufti, termasuk kuasa Mufti mengeluarkan fatwa bagi tujuan maslahah (kepentingan umum/kepentingan umum).

“Rang Undang-undang ini melibatkan pindaan kepada lapan Fasal sahaja. Seperti biasa, Fasal 1 Rang Undang-undang ini memperuntukkan tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa Rang Undang-undang ini.

“Fasal 2 bertujuan untuk meminda Enakmen Fatwa 2004 [No.7 Tahun 2004] (selepas ini dirujuk sebagai “Enakmen”) dengan menggantikan mana-mana perkataan ‘Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan’ dalam Enakmen dengan ‘Jawatankuasa Muzakarah’.

“Fasal 3 bertujuan untuk meminda Seksyen 2 Enakmen untuk memasukkan takrif baharu dan meminda takrif istilah tertentu yang digunakan dalam Enakmen.

“Fasal 4 bertujuan untuk meminda seksyen 4 Enakmen untuk menambah baik peruntukan mengenai pelantikan Mufti dan Timbalan Mufti,” kata Dr Mohd Arifin.

Manakala Fasal 5, katanya bertujuan memasukkan seksyen 4A baharu bagi memperuntukkan kekosongan jawatan Mufti dan Timbalan Mufti.

“Jawatan Mufti dan Timbalan Mufti hendaklah dikosongkan sekiranya dia meninggal dunia, menjadi muflis, tidak sempurna akal atau tidak mampu menjalankan tugas, gagal menghadiri mesyuarat Majlis Fatwa Negeri tiga kali berturut-turut tanpa kelulusan Yang Dipertua Negeri Sabah, telah bertindak bertentangan dengan kepentingan Negeri, tidak berada di Malaysia selama lebih daripada tiga bulan berturut-turut tanpa kelulusan bertulis daripada Yang Dipertua Negeri Sabah, peletakan jawatannya diterima oleh Yang Dipertua Negeri Sabah dan dibatalkan oleh Yang Dipertua Negeri Sabah, antara lain,

“Fasal 6 bertujuan untuk meminda Seksyen 6 Enakmen untuk meminda keahlian Majlis Fatwa Negeri dan memperuntukkan supaya Timbalan Mufti mempengerusikan mesyuarat Majlis semasa ketiadaan Mufti.

“Fasal 7 bertujuan untuk meminda Seksyen 8 Enakmen untuk menambah baik prosedur dalam membuat fatwa dan Fasal 8 bertujuan memasukkan seksyen baru 8A untuk memperuntukkan kuasa Mufti mengeluarkan fatwa bagi tujuan Maslahah,” katanya.

* Follow us on Instagram and join our Telegram and/or WhatsApp channel(s) for the latest news you don't want to miss.

* Do you have access to the Daily Express e-paper and online exclusive news? Check out subscription plans available.

ADVERTISEMENT


Advertisement 


Berita Utama Hari Ini
Berita Popular


Follow Us  
Follow us on             

Daily Express TV  close
Try 1 month for RM 18.00
Already a subscriber? Login here
open

Try 1 month for RM 18.00

Already a subscriber? Login here